HTML

+387(0)30 201 493

HTML

ul. 770.Sbbr bb, 70220 Donji Vakuf

Stepenišne ograde

Stepenišne ograde se prema osnovnoj konstrukciji dijele na:

  • Stepenišne ograde sa kosom/vodoravnom ispunom
  • Stepenišne ograde sa vertikalnom ispunom
  • Stepenišne spiralne ograde sa kosom/vertikalnom ispunom

Prema potrebama i ukusu, rade se u više tipova izvedbe:

  • početak: ravno, koljeno, kugla ili labudov vrat
  • stupovi: od raznih profila cijevi
  • rukohvat:  od raznih profila cijevi ili u kombinaciji sa javorom
  • ispuna: od raznih profila cijevi, inox sajle ili stakla
  • spoj ispune/stup: kroz poprečni nosač ili kroz osu stupa
  • spoj rukohvat/stup: distanca, L distanca ili direktno
  • bez ukrasa ili sa ukrasima kugle, mufne, rombovi ili trokutovi ...
Slika 49
Slika 50
0 0